Grattis till våra nya Sensei

Sensei Thomas Nordin och Sensei Eliades Castillo Vargas

Östberga karateklubb i Stockholm är glada och stolta att två av våra medlemmar och tillika instruktörer har graderats till tredje dan. Det är Thomas Nordin och Eliades Castillo Vargas som uppnått detta. Denna gradering till tredje dan gör att Thomas och Eliades numera tituleras sensei.

Graderingen genomfördes under förstaadventshelgen 2023 vid en internationell gasshuku i GKIs regi i Berkhamsted, England. Den skedde inför en graderingskommitté bestående av Sensei Len Sim, Sensei Kevin Nason och Sensei Pete Thompson.

Östberga karateklubb vill på detta sätt skicka ett stort grattis till Thomas och Eliades. Det är kul att ha er hos oss! Nu är det bara att köra på och se när det blir dags att gratulera medlemmar till graderingar nästa gång.

Alla tre sensei i Östberga karateklubb – Sensei Thomas, Sensei Jorge och Sensei Eliades