Träningsavgift

Träningsavgiften är 1 000 kronor per person och termin, inklusive medlemsavgift i föreningen.

I detta ingår olycksfallsförsäkring via Karateförbundet. Kostnader för graderingar tillkommer dock, liksom eventuella kostnader för träningsläger utöver de ordinarie träningstillfällena.

Avgiften betalas till vårt bankgiro 5233-7706 eller via Swish 1232 1111 85.