Gradering i Östberga Karateklubb höstterminen 2021

Höstterminen 2021 börjar närma sig sitt slut och med det närmar sig tillfället att gradera sig. Karatekas i Östberga karateklubb graderas enligt nedanstående.

Vuxna och ungdom från 14 år och uppåt graderas måndagen 2021-12-06 på ordinarie träningstid dvs med start kl 19:00.

Barn upp till och med 13 år graderas fredagen 2021-12-10 på sin ordinarie träningstid dvs med start kl 18:00.

För graderingen är det extra viktigt att vara på plats i tid. Det gäller att vara ombytt, klar med eventuella toalettbesök och andra förberedelser för att vara i dojon senast på starttiden.

Sensei brukar påminna oss om att alla träningar är graderingar. Så bedömningen kommer inte att baseras enbart på det som sker på graderingstillfället. Det gäller att vara på träningarna och koncentrera sig också.

Om det är någon karateka som är osäker på om den kan få möjlighet att gradera sig så går det bra att kontakta sensei inför graderingen.