Gradering vårterminen 2022

Karatekas i Östberga karateklubb ges tillfälle att gradera enligt följande för vårterminen 2022.

  • Vuxna och ungdomar- Måndag 2022-05-30 19:00-21:00
  • Barn – Onsdag 2022-06-01 19:00-21:00

Sensei kommer att informera de karatekas som kommer att få chansen att gradera vid dessa tillfällen. Det är en bedömning av om respektive karateka har en rimligt möjlighet att klara sig vid en gradering. Alla karatekas uppmanas därför att delta och göra sitt bästa på träningarna för att bli redo för sin gradering. ”Varje träning är en gradering och varje gradering är en träning”

Vid gradering skall karateka ha en ren gi med föreningens märke på. Dessutom ska avgiften för graderingen vara inbetald till föreningen i god tid innan graderingen.

Tänk även på att ingen släpps in efter att graderingen har börjat. Så det gäller även att komma i god tid för att kunna gradera.