Kallelse till årsmöte 2021-03-13

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte i Östberga karateklubb. Årsmötet kommer att hållas lördag 2021-03-13 11:00. Mötet kommer att hållas via zoom.

För att delta, anmäla dig på emailadressen nedan. De som har anmält sig kommer att få email med zoom-länken innan mötet.

Anmälan till: arsmote2021@ostbergakarate.se

Ni kan även maila till adressen ovan om ni vill ha möteshandlingar eller protokoll.