Gratis tillgång till Sisu:s ”Outdoor Training”

Företaget Sisu idrottsböcker gör under en begränsad tid sin webbplats ”Outdoor Training” gratis tillgänglig för alla. Detta gäller enligt Sisu så länge som coronasituationen håller gym och träningsanläggningar stängda.

Outdoor Training hittar du videofilmer som visar hur du kan använda träd, grenar, stenar och gungor som träningsredskap.