Kyusho

Inom Östberga karateklubb har vi en studiegrupp för att studera Kyusho Jitsu. Kyusho är läran om kroppens vitala punkter, vilka kan användas för att försvaga en motståndare.

Kyusho är inte en direkt del av karaten, men ett mycket bra komplement för att förstå hur våra tekniker påverkar människokroppen.

Vi studerar Kyusho inom Kyusho Internationals system. Denna undervisning är särskilt anpassad till vår karate, även om det går utmärkt att komma från en annan karatestil eller en annan kampsport.

För att få ingå i studiegruppen så måste man ha fyllt 14 år och ha tränat karate eller någon annan kampsport i minst två år. Antalet deltagare är begränsat och det tillkommer avgifter för anslutning till Kyusho International och för att täcka instruktörernas kostnader.