18. December 2022

Olle är redo i kamae Ställ dig i samma position 10 slag jodan 10 slag chudan 10 slag gedan Ashikaite Repetera en gång